Senteret sitt bannerbilde

Lars Hansen har permisjon

24. september 2018

Lars Hansen har permisjon fom 01.10.18-31.01.19.

I hans fravær vikarierer Stein Vaaler.

Solli Klinikk flytter i 2019

1. mai 2018

 

Solli Klinikk flytter i 2019!!

 

I oktober/november 2019 flytter vi til Saga Senter

(tidligere Ullensaker Dampsag og høvleri)

til nye lokaler som nå er under oppføring.

Sommerferie 2018

1. mai 2018

Dr. Furuseth har ferie 09.07-03.08
Dr. Vaaler  har ferie    23.07-17.08
Dr. Holth har ferie 11.06-15.06 og 16.07-03.08
Dr. Hertzenberg Fæhn har ferie 23.07-10.08.
Dr. Dønnum har ferie 02.07-20.07
Dr. Hansen har ferie 25.06-20.07
Dr. Bostrøm  ferie 06.08-10.08
 
 
Vi har åpent i hele sommer.
Det er ikke kveldspraksis på onsdager
fom uke 27 tom uke 32.
Husk å bestille  medisiner i god tid og i forhold til fastlegens ferie.

Fastlegelistene

1. mars 2011

Legene på Solli  Klinikk arbeider innenfor fastlegeordningen.

Ønsker du fastlege hos oss må du selv sørge for å bytte via Fastlegekontoret på tlf 81059500 eller via hjemmesiden til Helfo.

Av hensyn til våre listepasienter kan vi ikke prioritere eller behandle personer utenom listen.

Plastovertrekk på sko

1. mars 2011

Vi har startet med plastovertrekk på sko i våre lokaler, dette reduserer vann og smuss i lokalene til et minimum og er i alles interesse.

Vi håper på god oppslutning om dette.

Betalingsterminal

1. mars 2011

Fra november 2013  har vi innført  betalingsterminal,

den er plassert på venterommet.

Betaling kan gjøres vha bankkort,kredittkort kan ikke benyttes.

Giro sendes automatisk dersom en ikke betaler samme dag.

All betalingsoppfølgning ivaretaes av firmaet Mellin