Senteret sitt bannerbilde
Influensavaksine 2021/2022

Laboratoriet

Laboratorieundersøkelser gjøres etter rekvisisjon
fra senterets leger.

Laboratorieundersøkelser utføres i tidsrommet
08.15-11.30 og 12.45-1430, samt onsdager fra 17-20

Urinprøver og annet prøvemateriale leveres i resepsjonen.
Husk å merke med navn og fødselsdato.
Det er en fordel om det fremgår i stikkordform hvorfor prøven er levert.

Svar på prøver meddeles deg om det er unormale funn.

Det er ikke nødvendig å kontakte oss for å høre svar på prøver dersom du ikke har fått spesiell beskjed om dette.