Lars Hansen har permisjon fom 01.10.18-31.01.19.

I hans fravær vikarierer Stein Vaaler.