Solli Klinikk får 2 nye leger fra 01.09 og 21.09.20.

Dr. Paul Alexander Haukebø skal vikariere for Dr. Furuseth i hans fravær

Dr. Kine Ullereng skal vikariere for Dr Dønnum (som skal fullføre sin spesialistutdanning med 1 år på sykehus.)

Vi ønsker dem hjertelig Velkommen.