Som ledd i smittevern gjenopptar vi Kveldspraksis ved Solli Klinikk onsdager kl 15-20..

Ved timeavtaler etter kl 16 vil du bli belastet med kveldstakst, dvs at konsultasjonstaksten blir økt med kr 120,-.