Dr. Kristian Furuseth går  av pensjon og fra september overtar 

Dr. Tobias Dahlgren hans listepasienter